Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

10:50-11:25 Przygoda z komputerem dla klasy 0A – E. Grudzińska
12:50-13:35 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. IV-VI – B. Antonowicz
12:50-13:35 Koło miłośników literatury kl. IV-VI – J. Kozłowska
12:50-13:35 Koło języka angielskiego dla kl. IV-VI – J. Galant
13:40-14:25 Labirynty ortografii kl. IV-VI – B. Antonowicz
14:14-15:45 Mini koszykówka kl. I-III — I. Uba – Klub Korsarz

WTOREK

11:50-12:35 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy II – K. Kalisz
13:40-14:45 Koło matematyczne dla kl. IV-V — A. Małecka
14:45-15:15 Koło matematyczne dla kl. VI — A. Małecka
14:30-15:15 Terapia pedagogiczna dla dyslektyków – D. Wolny (pracownik PPP nr 7)
14:30-15:45 Parkur „GIT” - dla chętnych
15:00-16:30 Koło artystyczne kl. IV-VI – V. Cielebańska i H. Borowska
18:00-19:00 Gimnastyka dla seniorów — I. Uba

ŚRODA

10:45-11:30 „Mały Mistrz” zajęcia sportowe kl. I — I. Uba
12:50-13:35 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla klasy I – B. Winiarczyk
12:50-13:35 „Z matematyką na Ty”– zajęcia dla kl. II-III – E. Grudzińska
12:50-13:35 Zespół wokalny kl. I-III – K. Chełmińska
13.00-13.45 Język angielski dla klas 0a;0b – /zajęcia płatne/ Engish Unlimited
13:40-14:25 Godzinka dla zdrowia (zumba) — I. Uba
13:00-13:30 I-sza środa miesiąca - „Bawimy się w Teatr” kl. 0 — A. Pietruszka
13:40-14:25 Koło artystyczne 14:05-15:35 Mini siatkówka dla klas III — P. Walkowiak
15:30-17:00 Piłka nożna kl. IV-VI – J. Miś

CZWARTEK

10:50-11:25 Przygoda z komputerem dla klasy 0B – E. Grudzińska
12.30-16.00 Animacja czasu wolnego - zajęcia prowadzi p. Dorota Kufel z SSM Gdańsk
12:50-13:35 Gimnastyka korekcyjna kl. 0 — I. Uba
12:50-13:35 Terapia pedagogiczna kl. III — M. Pawlicka
12:30-13:15 Gry i zabawy kl. I — K. Czwojda-Sprengel (GOKF)
13:15-14:00 Gry i zabawy kl. 0 — K. Czwojda-Sprengel (GOKF)
13:00-13:30 ostatni czwartek m-ca To nas bawi, to nas uczy kl. 0 — K. Torkowska
13:40-14:25 Koło komputerowe dla kl. IV-VI – C. Podolski
14:30-16:00 Mini koszykówka kl. I-III — I. Uba – Klub Korsarz

PIĄTEK

8:00-9:40 Mini siatkówka dla kl. III — P. Walkowiak
12:50-13:35 Język angielski dla orłów kl. I-III — C.Podolski
12:50-13:35 Koło plastyczne kl. I-III — M.Pawlicka
13:00-13:35 Szkoła Tańca GABI
13:40-14:25 Koło młodego przyrodnika dla najmłodszych — J. Królikowska
13:40-14:25 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VI — M.Jańczyk
13:40-14:25 Zespół wokalny dla klas IV-VI - K. Chełmińska, V.Cielebańska

INNE

Szkolne Koło Caritas — B. Mociewicz
Gry i zabawy z tabletem kl. 0 — A. Czekała
Klub Kibica „Arena 69” — J. Miś