Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Plan lekcji 2017/2018


Nawigacja do klasy: Ia, Ib, IIa, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VIa, , VIIa, VIIbKlasa Ia

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 591.religia 551.religia 551.WF 1.j. angielski 59
2.zajęcia 592.zajęcia 592.zajęcia 592.szachy2.zajęcia 59
3.zajęcia 593.zajęcia 593.zajęcia 593.zajęcia 593.zajęcia 59
4.gimnastyka korekcyjna4.zajęcia 594.zajęcia 594.zajęcia 594.gimnastyka korekcyjna
5. 5.zajęcia 595.zajęcia 595.zajęcia 595.
6. 6. 6.zajęcia 596.j. angielski 596.Klasa Ib

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1. 1. 1. 1. 1.
2. 2.2. 2.religia 552.
3.gimnastyka korekcyjna3. 3. 3.gimnastyka korekcyjna3.
4. 4.religia 554. 4. 4.religia 55
5. 5. 5. 5. 5.
6. 6. 6. 6. 6.Klasa IIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 611.zajęcia 611.zajęcia 611.religia 551.zajęcia 61
2.zajęcia 612.zajęcia 612.religia 552.zajęcia 612.zajęcia 61
3.zajęcia 613.zajęcia 613.zajęcia 613.zajęcia 613.j. angielski 61
4.WF4.zajęcia 614.zajęcia 614.zajęcia 614.zajęcia 61
5.j. angielski 615.zajęcia 615.gimnastyka korekcyjna5.gimnastyka korekcyjna5.zajęcia 61Klasa IIIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.gimnastyka korekcyjna1.zajęcia 581.zajęcia 581.zajęcia 581.
2.zajęcia 582.zajęcia 582.zajęcia 58 2.zajęcia 582.
3.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 58
4.zj. angielski 584.zajęcia 584.zajęcia 584.religia 554.zajęcia 58
5. 5.zajęcia 585.zajęcia 585.j. angielski 585.zajęcia 58
6. 6.gimnastyka korekcyjna6.religia 556. 6.Klasa IIIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 571.zajęcia 571.j. angielski 321.gimnastyka korekcyjna1.
2.religia 552.zajęcia 572.zajęcia 572.zajęcia 572.
3.zajęcia 573.WF 3.zajęcia 573.zajęcia 573.zajęcia 57
4.zajęcia 574.j. angielski 574.zajęcia 574.zaj. komputerowe 314.zajęcia 57
5.zajęcia 575.religia 555.WF5.WF5.zajęcia 57
6. 6.6.6. 6.zajęcia 57
7. 7.7.7. 7.gimnastyka korekcyjnaKlasa IVa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.religia 551.WF chł
WF dz
1.j. polski 38 1.matematyka 531.j. polski 38
2.muzyka 342.j. polski 382.technika 342.j. angielski 322.matematyka 37
3.j. polski 383.plastyka 343.matematyka 353.przyroda 363.j. angielski 32
4.j. angielski 324.matematyka 534.religia 554.zaj. z wychow. 364.historia 37
5. 5.przyroda 365.informatyka 315.j. polski 385.WF chł
WF dz
6. 6. 6. 6.WF chł
WF dz
6.WF chł
WF dz
7. 7. 14:00 - 15:30
siatkówka
7. 7. 7.Klasa IVb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.historia 371.WF chł
WF dz
1.technika 341.plastyka 341.j. polski 33
2.j. polski 332.j. angielski 322.informatyka 312.matematyka 312.j. angielski 32
3.religia 553.j. polski 333.j. polski 333.religia 553.matematyka 37
4.muzyka 344.przyroda 364.matematyka 354.zaj. z wych. 354.przyroda 36
5. 5.matematyka 535.j. angielski 325.j. polski 335.WF chł
WF dz
6. 6. 6. 6.WF chł
WF dz
6.WF chł
WF dz
7. 7.14:00 - 15:30
siatkówka
7. 7. 7.Klasa Va

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. angielski 321.informatyka chł1.j. angielski 321.j. polski 381.WF dz
2.j. polski 382.WF chł
informatyka dz
2.matematyka 352.matematyka 352.technika 34
3.przyroda 363.przyroda 363.religia 553.historia 373.j. polski 38
4.matematyka 354.matematyka 354.muzyka 344.zaj. z wych. 344.matematyka 35
5.WF chł
WF dz
5.j. polski 385.j. polski 385.religia 555.przyroda 36
6.WF chł 6.j. angielski 326.WF chł
WF dz
6.plastyka 346.
7. 7.WF dz7. 7. 7.Klasa Vb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. polski 331.informatyka chł
WF dz
1.historia 371.j. polski331.matematyka 35
2.matematyka 352.WF chł
informatyka dz
2.j. polski 332.przyroda 362.j. polski 33
3.muzyka 343.matematyka 353.j. angielski 323.j. angielski 323.religia 55
4.przyroda 364.muzyka 344.matematyka 354.zaj. z wych. 374.technika 34
5.WF chł5.j. polski 335.religia 555.matematyka 355.WF dz
6.WF chł 6.przyroda 366WF chł6WF dz6WF dz
7. 7.j. angielski 327. 7. 7.Klasa VIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. polski 381.matematyka 351.przyroda 361.matematyka 351.WF dz
2.j. angielski 322.przyroda 362.j. polski 382.plastyka 342.j. polski 38
3.matematyka 353.informatyka 313.j. polski 383.muzyka 343.technika 34
4.historia 374.j. angielski 324.j. angielski 324.zaj. z wych. 324.religia 55
5.WF dz5.religia 325.matematyka 355.historia 375.matematyka 35
6. 6.j. polski 386.WF dz6j. polski 386.przyroda 36
7. 7.WF dz7. 7.WF chł7.WF chł
8. 8. 8. 8.WF chł8.WF chłKlasa VIIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.geografia 361.geografia 361. 1.j. niemiecki 551.historia 37
2.chemia 532.biologia 532.j. angielski 322.j. polski 332.matematyka 35
3.j. polski 333.j. angielski 323.matematyka 353.matematyka 353.fizyka 53
4.biologia 534.j. polski 334.j polski 334.zaj. z wych. 334.j. polski 33
5.fizyka 535.informatyka chł
WF dz
5.plastyka 345.j. angielski 325.religia 37
6.plastyka 34 6.matematyka 356chemia 536historia 376j. niemiecki 32
7.informatyka dz7.religia 337.WF dz7.WF chł
WF dz
7. WF chł
8. 8. 8.wF dz8.WF chł8.WF chłKlasa VIIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.chemia 531.biologia 531.matematyka 351.geografia 351.j. angielski 32
2.geografia 362.matematyka 352.j. niemiecki 552.historia 372.fizyka 53
3.biologia 533.j. polski 383.muzyka 343.j. polski 383.matematyka 35
4.j. polski 384.historia 374.j. polski 384.zaj. z wych. 384.j. polski 38
5.j. angielski 325.informatyka chł
WF dz
5.chemia 53 5.plastyka 345.j. niemiecki 32
6.fizyka 536.religia 336j. angielski 326matematyka 356religia 37
7.WF chł
ifnormatyka dz
7.WF chł7.WF chł
WF dz
7.WF dz7.
8. 8. 8.WF chł
WF dz
8. 8.