Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019


Nawigacja do klasy: Ia, Ic, IIa, IIIa, , IVa, Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, , VIIIa, VIIIbKlasa Ia

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 60 1.zajęcia 60
1.gimnastyka
korekcyjna
1.zajęcia 601.zajęcia 60
2.zajęcia 60 2.j. angielski 60 2.zajęcia 602.zajęcia 602.zajęcia 60
3.religia 603.zajęcia 60 3.zajęcia 603.zajęcia 603.zajęcia 60
4.zajęcia 60 4.religia 604.zajęcia 694.zajęcia 604.zajęcia 60
5.gimnastyka
korekcyjna
5.zajęcia 605.zajęcia 605.j. angielski 605.
6. 6. 6. 6. 6.Klasa Ic

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 591. zajęcia 591.zajęcia 591.zajęcia 591.j. angielski 59
2.zajęcia 592.zajęcia 592.zajęcia 592.zajęcia 592.religia 59
3.zajęcia 593.j. angielski 593.religia 593.zajęcia 593.zajęcia 59
4.zajęcia 594.zajęcia 594.zajęcia 59 4.zajęcia 594.zajęcia 59
5. 5.zajęcia 595.gimnastyka
korekcyjna
5. 5.zajęcia 59
6. 6. 6. 6. 6.Klasa IIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 581.zajęcia 58
1.zajęcia 581.j. angielski 58 1.zajęcia 58
2.zajęcia 582.zajęcia 582.zajęcia 582.religia 58 2.zajęcia 58
3.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 58 3.zajęcia 58
4.gimnastyka
korekcyjna
4.zajęcia 584.zajęcia 584.zajęcia 58 4.zajęcia 58
5. 5.j. angielski 585.zajęcia 585.zajęcia 585.
6. 6. religia 58 6. 6. 6.Klasa IIIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 611.j. angielski 611.zajęcia 611.religia 61 1.zajęcia 61
2.zajęcia 612.religia 612.zajęcia 612.zajęcia 61 2.zajęcia 61
3.zajęcia 613.zajęcia 61 3.zajęcia 613.zajęcia 613.zajęcia 61
4.zajęcia 614.zajęcia 61 4.zajęcia 614.zajęcia 614.zajęcia 61
5. 5.gimnastyka
korekcyjna
5.zajęcia 61 5.gimnastyka
korekcyjna
5.zajęcia 61
6. 6. 6.j. angielski 616. 6.Klasa IVa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. polski 33 1.zaj. z wychow. 57
1.j. polski 331.przyroda 361.inf. chł 55
W-F dz
2.j. polski 332.j. polski 332.technika 342.W-F chł
j. angielski dz 57
2.j. angielski chł 57
W-F dz
3.plastyka 343.przyroda 363.matematyka 573.matematyka 373.matematyka 37
4.W-F chł
j. angielski dz 57
4.j. angielski chł 57
W-F dz
4.historia 374.j. angielski chł 57
inf. dz 55
4.religia 57
5.W-F chł5.muzyka 345.W-F chł
j. angielski dz 57
5.religia 575.j. polski 33
6. 6. matematyka 356.W-F dz6. 6.
7. 7. 7. 7. 7.Klasa Va

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. angielski 561.religia 57
1.platyka 341.j. angielski 561.religia 57
2.geografia 362.historia 372.matematyka 572.matematyka 352.technika 34
3.W-F chł
W-F dz
3.muzyka 343.W-F chł
W-F dz
3.biologia 533.historia 37
4.j. polski 384.j. polski 384.j. polski 384.W-F chł
W-F dz
4.W-F chł
W-F dz
5.j. polski 385.matematyka 375.j. angielski 565.j. polski 585.informatyka 55
6. 6. zaj. z wychow. 366. 6. 6.matematyka 37
7. 7. 7. 7. 7.Klasa Vb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.geografia 361.j. polski 33
1.matematyka 571.matematyka 371.j. polski 33
2.j. angielski 562.muzyka 342.j. polski 332.j. polski 332.informatyka 55
3.W-F chł
W-F dz
3.religia 573.W-F chł
W-F dz
3.historia 373.religia 55
4.j. polski 334.matematyka 374.plastyka 344.W-F chł
W-F dz
4.W-F chł
W-F dz
5.historia 375.biologia 535.technika 345.j. angielski 565.matematyka 37
6. 6. zaj. z wychow 356.j. angielski 566. 6.
7. 7. 7. 7. 7.Klasa VIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.religia 531.j. polski 38
1.j. polski 381.j. polski 381.matematyka 35
2.muzyka 342.j. angielski 562.j. angielski 562.j. polski 382.j. polski 38
3.j. polski 383.matematyka 353.plastyka 343.przyroda 363.zaj. techniczne 34
4.przyroda 364.przyroda 364.religia 364.matematyka 354.informatyka 55
5.matematyka 355.W-F chł
W-F dz
5.matematyka 355.W-F chł
W-F dz
5.j. angielski 56
6.historia 376. zaj. z wychow 346.W-F chł
W-F dz
6.historia 376.
7. 7. 7.W-F chł
W-F dz
7. 7.Klasa VIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.historia 371.przyroda 36 1.matematyka 351.muzyka 341.plastyka 34
2.religia 572.matematyka 352.historia 372.technika 342.j. angielski 56
3.przyroda 363.j.polski 333.j. angielski 563.j. angielski 563.informatyka 55
4.matematyka 354.j. polski 334.j. polski 334.j. polski 33 4.j. polski 33
5.j. polski 33 5.W-F chł
W-F dz
5.religia 365.W-F chł
W-F dz
5.przyroda 36
6. 6. zaj. z wychow. 37 6.W-F chł
W-F dz
6.matematyka 356.matematyka 35
7. 7. 7.W-F chł
W-F dz
7. 7.Klasa VIIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.muzyka 341.chemia 531.geografia 361.matematyka 351.j. angielski 56
2.j. polski 382.geografia 362.biologia 532.fizyka 532.matematyka 35
3.matematyka 353.j. polski 383.j. polski 383.j. polski 38 3.j. polski 38
4.j. niemiecki 344.matematyka 354.j. angielski 564.chemia 534.religia 53
5.historia 375.j. angielski 565.religia 565.biologia 535.W-F
6.fizyka 536. zaj. z wychow. 566.j. niemiecki 536.informatyka 556.W-F
7. 7. plastyka 347.historia 377.W-F7.
8. 8. W-F8. 8. 8.Klasa VIIIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.matematyka 351.matematyka 351.chemia 531.fizyka 341.historia 37
2.historia 372.biologia 532.matematyka 352.geografia 362.j. polski 33
3.j. polski 333.chemia 533.j. polski 333.j. polski 333.religia 53
4.fizyka 534.j. angielski 564.j. niemiecki 534.j. angielski 564.j. angielski 56
5.j. niemiecki 345.j. polski 335.WOS 375.matematyka 355.matematyka 35
6.WOS 576. zaj. z wychow 336.religia 366.W-F chł
W-F dz
6.informatyka 55
7.EDB 38 7. W-F chł
W-F dz
7. 7. 7.W-F chł
W-F dz
8. 8. 8. 8. 8.W-F chł
W-F dzKlasa VIIIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. polski 381.historia 371.historia 371.chemia 531.j. polski 38
2.matematyka 352.j. polski 382.j. polski 382.matematyka 3652.EDB 53
3.j. angielski 563.j. angielski 563.chemia 533.fizyka 533.j. angielski 56
4.WOS 374.biologia 534.matematyka 354.j. polski 38 4.matematyka 35
5.fizyka 53 5.matematyka 355.j. niemiecki 535.informatyka 555.religia 53
6.j. niemiecki 566. zaj. z wychow 386.WOS 376.W-F chł
W-F dz
6.geografia 36
7. 7. W-F chł
W-F dz
7.religia 7. 7.W-F chł
W-F dz
8. 8. 8. 8. 8.W-F chł
W-F dz