Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Plan lekcji 2016/2017


Nawigacja do klasy: Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, VIa, VIbKlasa Ia

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 611.WF1.zajęcia 611.zajęcia 611.zajęcia 61
2.zajęcia 612.szachy2.religia 552.zajęcia 612.zajęcia 61
3.zajęcia 613.zajęcia 613.zajęcia 613.zajęcia 613.zajęcia 61
4.WF4.zajęcia 614.WF4.j. angielski 324.j. angielski 61
5. 5.zajęcia 615.zajęcia 615.religia 555.gimnastyka korekcyjna
6. 6. gimnastyka korekcyjna 6. 6. 6.Klasa IIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 581.zajęcia 581.religia 551.zajęcia 581.zajęcia 58
2.zajęcia 582.WF2.WF2.zajęcia 582.zaj. komputerowe 31
3.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 583.zajęcia 58
4.j. angielski 584.zajęcia 584.zajęcia 584.religia 554.WF
5.zaj. wyrównawcze 5.gimnastyka korekcyjna5.muzyka 585.plastyka 585.j. angielski 58
6. 6. 6.gimnastyka korekcyjna6. 6.Klasa IIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.zajęcia 571.zajęcia 571.j. angielski1.zajęcia 571.j. angielski
2.zajęcia 572.zajęcia 572.zajęcia 572.zajęcia 572.zajęcia 57
3.zajęcia 573.zajęcia 573.zajęcia 573.zajęcia 573.zajęcia 57
4.zajęcia 574.religia 554.zajęcia 574.zajęcia 574.zajęcia 57
5. 5.gimnastyka korekcyjna5.zajęcia 575.zajęcia 575.
6. 6. 6.gimnastyka korekcyjna6.religia 556.Klasa IIIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.WF1.j. angielski 1. 1.religia 551.
2.zajęcia 592.zajęcia 592. 2.zajęcia 592.
3.zajęcia 593.zajęcia 593.WF3.zajęcia 593.zajęcia 59
4.zajęcia 594.religia 554.zajęcia 594.zajęcia 594.zajęcia 59
5.gimnastyka korekcyjna5.WF5.j. angielski 595.zajęcia 595.zajęcia 59
6. 6.zajęcia 596.zajęcia 596.zajęcia 59 6.gimnastyka korekcyjnaKlasa IIIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. angielski 571.zajęcia 571. 1.zajęcia 571.
2.zajęcia 572.zajęcia 572. 2.religia 552.
3.zajęcia 573.religia 553.zajęcia 573.zajęcia 573.zajęcia 57
4.zajęcia 574.j. angielski 574.zajęcia 574.zajęcia 574.zajęcia 57
5.gimnastyka korekcyjna5.zajęcia 575.zajęcia 575.zajęcia 575.zajęcia 57
6. 6.zajęcia 576.zajęcia 576.zajęcia 57 6.gimnastyka korekcyjnaKlasa IVa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. angielski 321.matematyka 351. 1.j. polski 381.j. polski 38
2.j. polski 382.j. polski 382.plastyka 342.matematyka 352.matematyka 35
3.przyroda 363.j. angielski 323.j. polski 383.religia 553.matematyka 35
4.muzyka 344.przyroda 364.j. angielski 324.przyroda 364.godz. wychowawcza 35
5.historia 375.zaj. techniczne 345.religia 555.zaj. komp. dz.
WF chł.
5.WF chł.
6. 6. WF chł.6.WF dz.6.WF dz.
zaj. komp. chł.
6.WF chł.
7. 7. 7.WF dz.7.WF dz.7.Klasa IVb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.przyroda 361.religia 551.historia 371. 1.matematyka 35
2.muzyka 342.przyroda 362.j. angielski 322.przyroda 362.j. polski 33
3.j. angielski 323.matematyka 353.j. polski 333.j. polski 333.plastyka 34
4.j. polski 334.j. polski 334.religia 554.matematyka 354.godz. wychowawcza 37
5.matematyka 355.j. angielski 325.zaj. techniczne 345.zaj. komp. dz.
WF chł.
5.WF chł.
6. 6.WF chł.6.WF dz. 6.WF dz.
zaj. komp. chł.
6.WF chł.
7. 7. 7.WF dz. 7.WF dz.7.Klasa Va

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.j. polski 381.j. polski 381.plastyka 341.WF1.j. angielski 32
2.j.angielski 322.WF2.matematyka 352.WF2.j. polski 38
3.muzyka 343.WF3.j. angielski 323.przyroda 363.religia 55
4.matematyka 354.zaj. techniczne 344.j. polski 384.religia 374.godz. wychowawcza 32
5.zaj. komputerowe 315.przyroda 365.j. polski 385.matematyka 355.przyroda 36
6. 6.matematyka 356. 6.j. angielski 326.historia 37
7. 7. 7. 7. 7.Klasa VIa

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.muzyka 341.j. polski 331.j. angielski 321.przyroda 361.j. polski 33
2.przyroda 362.j. polski 332.historia 372.j. polski 332.zaj. techniczne 34
3.matematyka 353.przyroda 363.matematyka 353.WF3.j. angielski 32
4.historia 374.j. angielski 324.j polski 334.WF4.godz. wychowawcza 33
5.j. polski 335.matematyka 355.WF 5.religia 375.matematyka 35
6. 6.zaj. komputerowe 316plastyks 346matematyka 356religia 55
7. 7.WF7. 7. 7.Klasa VIb

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
1.historia 371.przyroda 361.przyroda 361.matematyka 351.historia 37
2.matematyka 352.matematyka 352.j. polski 382.j. polski 382.j. angielski 32
3.j. polski 383.j. polski 383.plastyka 343.WF3.j. polski 35
4.przyroda 364.j. polski 384.matematyka 354.WF4.godz. wychowawcza 38
5.muzyka 345.zaj. komputerowe 315.WF5.j. angielski 325.religia 37
6.zaj. techniczne 346.j. angielski 32 6 6religia 376matematyka 35
7. 7.WF7. 7. 7.