Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Opieka nad uczniem

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego gdy:
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Chciałbyś z kimś porozmawiać.
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00- 14.00


Drodzy Rodzice!

Jeżeli Państwa dziecko:
• ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje,
ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
• przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
• bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
• ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe
• nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej,
doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników
• istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki)
• ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych
• sprawia tzw. trudności wychowawcze
a także wtedy, gdy….
chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim
i umieć je wspierać -
psycholog lub pedagog szkolny czekają na Państwa :

Pedagog szkolny - mgr Urszula Łuszcz
Poniedziałek - 9.00- 14.30 - konsultacje dla rodziców

Psycholog szkolny- mgr Anna Szemiel
Środa - 9.00 -14.00- konsultacje dla rodziców


Drodzy Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko ma wadę wymowy,
to możecie i powinniście zapisać je na bezpłatne zajęcia terapii logopedycznej
prowadzone na terenie szkoły przez logopedę mgr Bożenę Mociewicz.

Zajęcia organizowane są w czasie dogodnym dla dzieci i rodziców,
w dobrze wyposażonym gabinecie.
Rodzice mają też możliwość skorzystania z porad logopedy
w poniedziałki od godz.13.00-14.00,
a także w czasie klasowych spotkań z Rodzicami

Logopeda szkolny chętnie udzieli również porad dotyczących wczesnej profilaktyki,
aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo.

Chętni uczniowie, zainteresowani kulturą żywego słowa mogą
uczestniczyć w ćwiczeniach dykcyjnych.