Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Dziennik elektroniczny

  1. Wchodzimy na www.edu.gdansk.pl.
  2. Wybieramy ZALOGUJ, a następnie PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO KONTA.
  3. Wpisujemy swój adres mailowy (ten, który podali Państwo wychowawcy), oraz wygenerowany przez komputer kod.
  4. Na podany adres zostanie Państwu przesłany login (czyli nazwa użytkownika).
  5. Po otrzymaniu loginu należy powtórzyć powyższą procedurę, tylko zamiast maila wpisać login i wybrać własne hasło.

Szczegółowa instrukcja dostępna w pliku (w załączniku).