Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Dokumenty szkolne

  1. Statut Szkoły [wersja .doc]
  2. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku [wersja .doc]
  3. Wiodące treści wychowawcze dla poszczególnych klas [wersja .doc]
  4. Harmonogram realizacji Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku [wersja .doc]
  5. Program Profilaktyki 2016/2017 [wersja .doc]
  6. Harmonogram realizacji Programu Profilaktyki 2015/2016 [wersja .doc]
  7. Ocenianie wg średniej ważonej [wersja .doc]
  8. Przedsięwzięcia prozdrowotne w roku szkolnym 2015/2016 [wersja .doc]
  9. Promocja zdrowia
  10. Regulamin dowozu uczniów. Oświadczenie