Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło

Biblioteka

Biblioteka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku od początku istnienia naszej szkoły. Nauczycielem - bibliotekarzem jest mgr Grażyna Dauksza (obecnie na urlopie zdrowotnym). Zastępuje ją mgr Maciej Uściłło. Biblioteka nasza gromadzi i udostępnia zbiory obejmujące literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Korzystają z niej uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. Wspólnym celem jest ciągłe bogacenie zbiorów poprzez zakup nowych książek i czasopism atrakcyjnych dla dzieci.
W tym roku szkolnym wzbogacimy nasze zbiory o książki zakupione za kwotę 15 tysięcy złotych dzięki przystąpieniu do projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Realizując projekt prowadzone będą na terenie szkoły różne zaplanowane działania. Będą je podejmowali uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciel – bibliotekarz.
Innym źródłem pozyskiwania książek i czasopism są dary od rodziców i naszych uczniów, które zawsze cieszą się zainteresowaniem szczególnie małych czytelników. Dziękuję wszystkim dotychczasowym darczyńcom i zapraszam do dalszej współpracy. Zgromadziliśmy w bibliotece już około 10 tysięcy woluminów. Dla uczniów prenumerujemy czasopisma: Victor Junior i Gigant.

BibliotekaBibliotekaBiblioteka


Uczniowie chętnie przebywają w bibliotece w czasie przerw oraz po skończonych lekcjach odnajdując tu zawsze coś dla siebie: wiedzę, zabawę, spokój oraz przyjazną atmosferę.

Dysponujemy Multimedialnym Centrum Komputerowym ze stałym łączem internetowym. Centrum cieszy się zawsze wyjątkowym zainteresowaniem, wzbogacając naszych wychowanków w coraz to nowe umiejętności, wiedzę i sprawności.

Przy bibliotece działa Koło Łączników Bibliotecznych, uczniów z poszczególnych klas, którzy chętnie i sprawnie wypełniają swoje zadania.

Łącznicy biblioteczni w roku szkolnym 2017/2018

  • II A - Kłos Maria
  • III A - Zubrzycka Alina
  • III B - Kudla Mark
  • IV A - Biernacki Oskar
  • IV B - Kozak Gracjan
  • V A - Baj Karolina
  • V B - Skierski Marek
  • VI A - Matynka Natalia, Urbaniak Eryka
  • VII A - Jakubowski Nikodem, Orczykowski Daniel
  • VII B - Gołuński Dominik

Uczniowie Ci wyrazili zgodę na zamieszczenie ich nazwisk na naszej stronie internetowej.

BibliotekaBibliotekaBiblioteka

Dokumenty

Regulamin wypożyczenia podręczników
Umowa wypożyczenia podręczników
Procedura postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika