Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Gdańsku
Godło


Misja szkołyNadzieją uczniów, rodziców i nauczycieli jest:
DOBRA SZKOŁA


Zmierzamy do wychowania człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą i miłością, człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego, przedsiębiorczego, ciekawego świata i użytecznego społeczeństwu.

TWOJE DZIECKO – NASZA WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆKoncepcja pracy szkoły na lata 2016-2020 [wersja .doc]